Възможно ли е да служи в FSB с плоски крака

Различни деформации на стъпалото или нарушено правилно функциониране на ставите при хората винаги предизвикват дискомфорт при ходене. Тя дава много проблеми на младите хора, особено на младите мъже, когато им се отказва достъп до работа в желаните единици. Обслужване във ФСБ с плоско стъпало - възможно ли е или не? Лекарите, след като извършат всички необходими изследвания, ще направят диагноза, която признава частична неподходяща или пълна за работа в ФСБ.

Характеристики и нюанси

Услугата в редиците на ФСБ е свързана с голям товар, който много хора намират за непоносими. Костите и сухожилията на кандидата трябва да бъдат безупречни. Това изискване се отнася особено за долните крайници. Служителите трябва да издържат на предизвикателни принудителни маршове. Изисква служба във ФСБ с умения за справяне в трудни условия, когато има само една подкрепа, която може да спаси живота, това са краката. Тяхното обучение трябва да бъде безупречно.

В медицинската колегия лекарите определят степента на годност, дават на заявителя ясно дали е възможно да се работи в ФСБ с плоски крака. Специалистите от различни профили разглеждат кандидата. Въпросът за плоски стъпки след външен преглед, изследване на данните, получени чрез рентгенова диагностика, се поставя за обсъждане от хирурзи, като за основа се взема заключението на специалиста по ортопедична травма. Когато кракът има тежка патология, например, няма фаланга на пръста, има контрактура, нарушения в скелета, тогава не може да става въпрос за служене в редиците на ФСБ.

Каква е степента на плоски стъпки, взети в ФСБ?

Обичайно е да се прави разлика между напречната форма, надлъжната форма на заболяването на стъпалото. Когато надлъжната форма на стъпалото е малко по-продълговата и напълно съседна на повърхността. За да видите първоначалната, 1 степен, за неспециалист е практически нереално. Просто се появява болезненост с дълго ходене в краката и подуване. Просто се отървете от това: вземете специални стелки или друг модел на berz. Ето защо, услугата в FSB с плоски крака в този случай става съвсем реална. Втората степен се характеризира с по-изразени прояви. Това са: чести конвулсии, тежест в краката, границите на арката на крака се изтриват.

Напречна плоска стъпка се характеризира с факта, че има отклонения от 20 градуса на палеца на етап 1, при 2 до 25-30 градуса. Заболяването е придружено от чести възпаления на ставите.

В тази ситуация медицинската комисия определя коя категория е, дава насоки за работа в логистиката или други звена, например във военна подкрепа. Също така е възможно да се служи в FSB с плоско стъпало на отделна посока: редакционна, медицинска, икономическа, правна. Академията на ФСБ може да вземе лице, страдащо от плоски стъпала на първата група, без очевидни признаци на артроза, както и в други специални единици.

Член 68. Плоски стъпала и други деформации на стъпалото.

Статията предвижда придобитите неподвижни деформации на стъпалото. Едно стъпало с повдигнати надлъжни арки с правилно монтиране на повърхността с носещ товар често е вариант на нормата. Патологично кухият е кракът, който има деформация под формата на супинация на задната и пронация на предната част при наличие на високи вътрешни и външни арки (т.нар. Рязко усукана крака), предната част на стъпалото е сплескана, широка и донякъде намалена, има натопти под главите на средната метатарзална кост и нокът или удари пръстите на пръстите. Най-големите функционални увреждания възникват с придружаващите инверсионно-инверсионни деформационни компоненти под формата на външно или вътрешно въртене на целия крак или неговите елементи.

Позиция "а" включва патологичен кон, пета, варус, кухи, плоско-валгусови, конски варусни крака и други необратими рязко изразени криви на стъпалата, придобити в резултат на наранявания или заболявания, за които е невъзможно да се използват обувките на утвърдена военна проба.

- надлъжна III или напречна III - IV степен плоска стъпалост със силна болка, екзостоза, контрактура на пръстите и наличието на артроза в ставите на средната част на стъпалото;

- отсъствието на всички пръсти или част от стъпалото на всяко ниво;

- персистираща комбинирана контрактура на всички пръсти на двата крака с деформация с форма на нокът или чук;

- посттравматична деформация на калцауса с намаление на ъгъла на Белер над минус 10 градуса, болезнен синдром и артроза на стадия на субталарния стадий II.

При декомпенсирана или субкомпенсирана надлъжна плоскост, болката в областта на стъпалото се намира в изправено положение и обикновено се увеличава вечер, когато се появи пастозността им. Външно стъпалото е проникнало, разширено и разширено в средната част, надлъжната дъга е спусната, кожицата на шийката е очертана през кожата на средния ръб на стъпалото, петата е валирана.

- умерено изразени деформации на стъпалото с лек болезен синдром и статично смущение, при които е възможно да се регулират обувките на утвърдена военна проба за носене;

- надлъжна плоска стъпалост на III степен без валгус на калканеус и деформираща артроза в ставите на средната част на стъпалото;

- надлъжна или напречна плоска стъпка от степен II с деформираща артроза на стадий II на ставите на средната част на стъпалото;

- деформираща артроза на първата метатарзална става на третия етап с ограничаване на движенията в плантарната флексия по-малко от 10 градуса и гръбната флексия по-малка от 20 градуса;

- посттравматична деформация на калцая с намаляване на ъгъла на Белер от 0 до минус 10 градуса и наличие на артроза на субталарната става.

Точка "g" се отнася до надлъжна или напречна плоска стъпка от степен I или II с деформираща артроза на стави I на средната част на крака при липса на контрактура на пръстите й и екзостози. По същия въпрос гражданите, които влизат на военна служба по договор (в учебни заведения), се изследват с плоска стъпка II степен без деформираща артроза. Гражданите, влизащи на военна служба по договора за длъжността помощник-командир на основание на буква "ж", се считат за неподходящи за тази услуга.

Отсъствието на пръст върху стъпалото се счита за неговото отсъствие на нивото на метатофалангалната става, както и пълното намаляване или неподвижност на пръста.

Надлъжната плоска стъпаловидност и подобна на чук деформация на калкана се оценяват по радиографски профил в положение на изправяне под товар. На рентгенография чрез изграждане на триъгълник се определя от ъгъла на надлъжната арка и височината на арката. Обикновено ъгълът на арката е 125 - 130 градуса, височината на арката е 39 mm. Плоски стъпала I степен: ъгъл на надлъжната вътрешна арка 131 - 140 градуса, височина на арката 35 - 25 mm; плоскост на II степен: ъгълът на надлъжната вътрешна плантационна арка 141 - 155 градуса, височината на арката 24 - 17 mm; III степен: ъгълът на надлъжната вътрешна арка е над 155 градуса, височината на арката е по-малка от 17 mm.

За да се определи степента на посттравматичната деформация на калцата, ъгълът на Белер (ъгъл на шарнирната част на каркаса) се изчислява чрез пресичане на две линии, едната от които свързва най-високата точка на предния ъгъл на субталарната става и върха на задния шарнирен аспект, а другият минава по горната повърхност на калкана., Обикновено този ъгъл е 20-40 градуса. Неговата редукция обикновено придружава посттравматична плоска стъпка. Най-информативна за оценката на състоянието на субталарната става е компютърната му томография, изпълнена в коронарната равнина перпендикулярна на задната част на шарнирната част. Напречна плоска стъпка се оценява чрез рентгенография на предната и средната част на стъпалото в пряка проекция, извършвана под натоварване. Надеждни критерии за степента на напречните плоски стъпки са параметрите на ъгловите отклонения на първата метатарзална кост и първия пръст. На рентгенография има три прави линии, съответстващи на надлъжните оси на I-II метатарзалните кости и главната фаланга на първия пръст. Когато I степен на деформация ъгъл между I - II плюсна кости е 10 - 12 градуса, и отклонение ъгъл на първия пръст - 15 - 20 градуса; при степен II тези ъгли съответно нарастват до 15 и 30 градуса; в III степен - до 20 и 40 градуса, а в IV степен - над 20 и 40 градуса.

Деформиращата артроза на първия стадий на кракните стави се рентгенологично характеризира със стесняване на ставното пространство по-малко от 50% и маргинални костни израстъци, които не надвишават 1 mm от ръба на съвместното пространство. Остеоартрит II стадий се характеризира със стесняване на ставното пространство с повече от 50%, маргинални костни израстъци над 1 mm от ръба на ставното пространство, деформация и субхондрална остеосклероза на ставните краища на ставните кости. При III стадий артроза, не е рентгенологично дефинирана, има изразени маргинални костни израстъци, груба деформация и субхондрална остеосклероза на ставните краища на костите.

Плоски стъпала на първа степен без артроза в ставите на средната част на стъпалото, контрактура на пръстите и екзостоза (потвърдени рентгенологично) не са основа за прилагането на тази статия.

Взимат ли те с плоска стъпка към полицията МИ или ФСБ

Нарушеното функциониране или деформация на стъпалото при хора причинява дискомфорт по време на движение. Това е неприятно за млади хора, здрави млади мъже, когато поради съществуващи или развиващи се заболявания на долните крайници, им се отказва услуга във военновъздушните сили, специални държавни дивизии. Понякога тези болести "спасяват" момчетата от нежелана военна повинност. След прегледите, лекарите поставят диагноза, разпознавайки пълната или частична непригодност за тренировка.

Започва задълбочено проучване на конституционните рамки, закони, наредби, експертни медицински доклади.

Сервирайте или не

Защо човек, който мечтае да работи в специализирани служби, МВР, ВВС, МЧС, ФСБ, се готви да отиде в пожарна или военно училище, което е открило здравословни проблеми? Не е тайна, че тези дейности са свързани с голямо, понякога прекомерно физическо натоварване на опорно-двигателния апарат. Особено силата се отнася до крайниците. Необходимо е да издържате на трудни принудителни маршове, тестове за издръжливост при екстремни условия, когато краката остават единствената опора, която запазва собствения си живот. От тях се изисква да покажат безупречно обучение.

Медицинската комисия има право да определя степента на валидност. Тя включва професионалисти от различен профил, но въпросът за плоскост се представя за разглеждане от хирурзи след визуална проверка, изследване на рентгенодиагностични данни, заключения на ортопедичен травматолог. Въз основа на Постановление на Правителството на Руската федерация от 4 юли 2013 г. № 565 „За одобряване на разпоредбата за военномедицинските прегледи” се постановява присъдата дали определен държавен служител може да служи в държавни органи. Отговаря за частта от решението по решението 68.

Тежка патология на стъпалото (липса на фаланга, контрактура, нарушение на скелета, повтарящи се вродени нокти) не се счита за толерантност за служене, не се приемат за органи със сходни заболявания.

Въпроси възникват около първата и втората степен плоски без усложнения, позволяващи да се носят барети, ботуши, за да издържат натоварването на краката.

Кога и защо възниква предразположеност към заболяване

Основната задача е да се разграничат основните типове и степени на плоски стъпки. Те са малко.

 1. Rachitic flatfoot - заболяването се развива поради рахит в детството, което води до необратими промени в положението на костите.
 2. Статично - причината за мускулната релаксация (поради наследственост, облечени в просторни или тесни обувки, разтягане на сухожилията).
 3. Паралитична промяна като следствие от полиомиелит с парализа на мускулите на глезена.
 4. Травматичен - заболяването става резултат от травма. Например неправилно натрупана фрактура, тежка травма.

Подчертана надлъжна и напречна плоска стъпка. Първият тип се характеризира с пълно прилепване на крака към повърхността на пода и удължаване. Първоначалната, I степен на невъоръжено око е слабо видима. Точно след дълга разходка има болка в краката и подуване. Това се елиминира чрез избор на правилните стелки или смяна на моделите на обувките. Човек има право да се надява да влезе във всяко училище, да се наеме в Министерството на извънредните ситуации, да си намери работа в звената на МВР.

Втората степен е по-коварна. Има болки и чувство на тежест в краката, конвулсии се появяват през нощта, мускулите и сухожилията са претоварени. Ръбовете на арката на крака се изтриват.

Третата степен винаги се наблюдава при тежка деформация, постоянна болезненост на ставите и подуване. Посоченият тип не позволява никакви физически дейности.

Напречен плосък участък включва отклонения на палеца най-малко 20 ° в първия етап, 25-30 ° във втория и 35 ° в третата степен, който избира мира, обещава често възпаление.

Ако младите мъже, при избора на професия, обръщат внимание на личните симптоми, изучават медицински показания, подробности за правната рамка и имат възможност да оценят собствените си шансове за прием.

Обобщение на съдържанието на документите, разглеждащи допустимостта за осиновяване в МВР

Постановлението на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация гласи, че контролът върху здравословното състояние, първичната проверка или преразглеждане на гражданите при влизане във военна и равностойна служба се извършват от редовни или нередовни (временни) военно-медицински комисии.

Документът дава ясно описание в допълнителните таблици на заболяванията, влияещи върху вземането на решения, методите за диагностицирането им, категорията на валидност. Член 68 ясно регулира фиксираната придобита деформация на костите. Според изделието кракът, който има високи арки 115-125 ° и правилното монтиране на повърхността, се нарича нормален.

Патологията се счита за рязко “усукана” стъпка с супинация на задната и пронация на предната част, високите вътрешни и външни арки. Всеки вид патология в статията е рисуван върху предметите с подробни инструкции.

 • Група “а” включва тежки видове пост-травматични, придобити или наследствени промени, които не позволяват използването на военно обувки.
 • Позиция “б” - разглежда форми на надлъжна или напречна плоска стъпка от степен 3 с тежки симптоми и утежнена артроза на ставите, постоянна контрактура. Отбелязани са травматични аномалии на костите на петата с намален ъгъл на Белер с повече от 10 °, висока заболеваемост и артроза на субталарните стави, етап II.
 • Клауза „в” на чл. 68 класифицира умерено изразена деформация с леки болезнени усещания, минимални статични смущения. Това са случаи, при които е възможно да се адаптират обувките.
 • Позиция "g" - наличието на напречна и надлъжна плоскост II степен. С подобни артритни прояви в по-малка степен.

Как е проучването

Повечето от всички разногласия между лекарите възникват поради нарушения от списъците „C”, „G”. Ако медицинските прегледи се провеждат от кандидати за служба в ФСБ или които желаят да заемат длъжност в полицейското управление, не е възможно да се скрият или скрият здравословни проблеми на долните крайници. В интерес на работодателите и личната безопасност да извършват инспекция и сертифициране на високо качество.

Не бива да мълчите, ако краката ви болят. По-добре е оплакванията да бъдат изброени на лекаря, отколкото да се унищожи здравето поради некомпетентност и да се каже сбогом на кариерния растеж.

Предоставянето на лекари на пълен пакет от информация за проблемния орган осигурява коректността на диагнозата. Важни са записите на травматолога в амбулаторната карта, рентгенова диагностика, извлечения от предишни изследвания. Това ще допринесе за ускоряването на резултатите от IHC и ще даде възможност да се разбере дали дадено лице е на служба. Намирайки симптоми на плоски стъпки, хирургът трябва:

 • Дава посока за провеждане на рентгенови лъчи;
 • Осигурява запълване на две ортопедични форми за актовете на изследване на здравословното състояние.

Как се извършва рентгенова диагностика

Картината трябва да се направи при естествен товар в изправено положение. Двата крака се отстраняват едновременно в страничната проекция. При рентгенография специалистът изгражда равнобедрен остър ъглов триъгълник, чийто връх ще бъде долната част на сфеноидно-лакътната става. Страните се изтеглят от него от ръба на калканевия клубен и от плантарната повърхност на метатарзуса на палеца. Височината на триъгълника (нормална - 39 мм) определя степента на арката. Ъгълът при върха също е важен, обикновено е 125-130 градуса.

Грешки, засягащи крайния резултат от рентгеновата диагностика и приемането в органите на МВР, се случват по-често на етапа на описване на рентгенови снимки. Неточно проектираната схема ще даде невярна информация за болестта. Ще има различни степени на плоска стъпка, описани в чл. 68 (подточки в и г) от наредбата.

Ключовата роля тук е възложена на първия или втория стадий на артроза, които е трудно да се разграничат, дори правилно да се направи рентгенова снимка. Те решават съдбата на бъдещите служители на ФСБ, които се набират за особено важни задачи, които изискват достатъчно натоварване на скелетните отдели, издръжливост и работа в екстремни условия.

Заключения правят, притежават надеждна информация

Мечтата за подвизи в звената на МВР не бива да се предава дори с диагноза плоско стъпало. Можете да проверите сто пъти, да се консултирате, лекувате, лекувате краката си преди крайната комисионна. Ако усилията не са оправдани, не се отчайвайте, има възможни позиции без физическа активност, свързани с умствената работа, които позволяват допускането на индивидуални отклонения в здравето от нормата.

Дали Министерството на извънредните ситуации или ФСБ поемат полицията с плоска стъпка: отговори на важни въпроси

Какви са предимствата на армията?

Преди да пиша по-нататък, искам да обясня малко на бъдещия кандидат. За един войник записването във военно училище от армията има както предимства, така и отрицателни аспекти. Плюс повече.

Безспорното предимство е промяната на пейзажа. Където и да служите за шест месеца и повече, ще се уморите от всичко. А промяната на ситуацията за месец и половина (с отрицателен резултат) е полезна само за здравето.

Като правило, компетентните войници избират висше учебно заведение по-близо до дома си, защото в кои войски служите и в кои влизате, това също не е особено важно.

Нашата противовъздушна отбрана получи парашутист, морски пехотинец, няколко пехотинци и заместник-командирът на взвод, служил във ВВС.

В допълнение, времето да ви запиша в списъците на военната институция е 1 към 1. Това означава, че са получени месец и половина, не са получени - месец и половина в кредит за обслужване. (Позволете ми да ви припомня, че времето за обучение в военно училище е половината, т.е. година на училище - половин година военна служба)

Сега не знам за плащането на таксата, но бих се осмелил да кажа, че е безплатно. Защото за частта ще бъдете в командировка, а пътуването се заплаща. Така че войникът не рискува нищо при допускането.

Какви са минусите

Ако искрено желаете да направите това, тогава минусът може да бъде истинско забавяне в знанията на гражданските кандидати, тъй като в края на краищата те са след училище и вече сте служили за известно време.

В допълнение - стандарти за физическа подготовка. За войниците те са надценени и ще бъдете във военна униформа. Така че се пригответе предварително. Така беше, сега всички са равни (бележка от 01.2015).

Стандартни прегледи: 3км кръстосано, 100м бягане и издърпвания на напречната греда. Колкото по-голям, толкова по-голям и по-голям, толкова по-добре.

Що се отнася до отношенията частично

И вероятно един от основните въпроси: те няма да се откажат. Тогава ще кажа това: първо, всичко зависи от вас. Ако сте в добро положение с началници, ако не сте пили кръвта им, те ще ви оставят с радост. Те ще напишат добра препоръка, може би дори ще говорят с приятели на мястото на приемане. Не е трудно.

Но ако сте подлец, тогава могат да възникнат проблеми. И аз разбирам такива командири (парадоксално, нали? - на теория трябва да се отърват от лошите).

Но не просто да се отказваме по собствена воля. Следователно, вашите действия са следните:

 • трябва да напишете доклад на името на най-близкия командир, моля да ми изпратите кандидат за допускане там и там;
 • изчакайте отговор.

Просто направете всичко, от което се нуждаете много предварително. Тъй като по закон всеки командир има право да вземе решение от 10 до 30 дни. Срокът се изчислява от датата на регистриране на вашия доклад в предната част. Повтарям го за злодеите или за онези, които по някаква причина са стигнали до тях. Защото един добър войник ще бъде издаден след една седмица.

Разбира се, докладът може да бъде загубен, да се преструва, че не е така. За да се избегне това, той трябва да бъде изпратен с препоръчано писмо с уведомление до адреса на частта. Такива документи са задължително регистрирани и затова те няма да могат да загубят доклада си и ще бъдат задължени да дадат ясен отговор.

Характеристики на допускане до военни университети

Говорейки за отличителните черти на прием във военни университети, на първо място е необходимо да се подчертае, че резултатите от УЕП, които се разглеждат в граждански образователни институции предимно в академии или гимназии под юрисдикцията на Министерството на отбраната, се вземат само като информация за размисъл.

Приемните изпити за кандидати във военния колеж започват с психофизичен и психологически преглед (това не е изненадващо, тъй като хората, които са пряко свързани с оръжията в работата си, трябва да имат стабилна психика). Вторият етап от изследванията е предоставянето на стандарти за физическа подготовка:

 • Бягане на 100 метра - минимум 15 секунди (за момичета - 18,9 секунди);
 • Тичането на 3 км е минималната цифра от 14 минути 40 секунди (за момичета, бягане на 1 км е 5 минути, 07 секунди);
 • Издърпване на напречната греда - най-малко 5 пъти (за момичета се предвиждат предните завои на тялото (най-малко - 20 завои на минута);
 • Плувен свободен стил (100 м) - минимум 2 минути 16 секунди (за момичета - 3 минути 45 секунди);
 • Плуването с бруст (100 м) е минимум 2 минути 32 секунди (за момичета - 4 минути 05 секунди).

Естествено, минималните цифри не гарантират доход. Те позволяват на комисията за подбор да разглежда кандидата като възможен кандидат за прием в военно училище.

И накрая, заключителният етап на входните изпити във военно училище се състои от традиционни изпити: руски, математика и специализирани предмети (химия, физика, биология и др.). Подчертаваме, че ако в гражданските университети изпитите се провеждат под формата на тестове, то във военни висши учебни заведения - по старомоден начин, под формата на контрол и диктовка.

Веднага ще кажем, че документите за прием във военната академия или висшето училище се подават чрез военната регистрация и военкомата. Това означава, че първичните документи (по-специално заявление за предоставяне на право на допускане до изпитите) не трябва да се пренасят в приемната служба на избраната образователна институция, а във военкомата по местоживеене. Представеният пакет документи се разглежда в комисията за подбор, която всъщност взема решение за допускане на кандидата до изпитите. Но тази процедура за подаване на документи се отнася само за "цивилни". За хора, които имат желание да получат професионално военно образование по времето, когато служат във въоръжените сили на Русия, процедурата за кандидатстване за прием във военно училище е малко по-различна. Те просто подават доклад за желанието си да влязат в специализиран университет при своя командир, който допълва петицията с всички необходими документи и предава всички документи по-нататък в съда.

Кой може да се запише във военно училище?

Кандидатите за прием във военни университети в Русия се „скринират” не само чрез психофизически показатели или резултати от приемните изпити, но и по възраст. Шанс да се превърне в кадет на военен университет, имат:

 • Руски граждани на възраст 16–22 години, които не са служили в руските въоръжени сили;
 • Руски граждани под 24-годишна възраст, които са служили / служили във въоръжените сили на военна служба;
 • Руски граждани на възраст под 25 години, които служат във въоръжените сили на договорна основа (с изключение на офицерите).

За допускане във военната академия или висше училище не може да се претендира:

 • Руски граждани с висше образование;
 • Руски граждани, по отношение на които някога е взето решение за неспазване от кандидата на изискванията, установени от действащото законодателство на Руската федерация;
 • Граждани на Русия, които излежават присъдите си в места за лишаване от свобода, за които се провежда предварително разследване, разследване или съдебно заседание, или тези, които имат неизпълнени присъди.

Имайте предвид, че конкуренцията във военните университети е малко по-малка, отколкото в гражданските учебни заведения (средно по 3 души на място). Но това свидетелства не толкова за липсата на популярност или престиж, а за спецификата на образователната организация. Първо, не са толкова много хора, които искат да получат “военна” професия, и второ, не всеки, дори абсолютно здрав човек, е в състояние да премине строг процес на подбор.

Функции на краката

Анатомичната структура на стъпалото осигурява равномерно разпределение на товара по време на движение, контролира запазването на баланса и изпълнява амортизационна функция, омекотявайки контакта на краката с твърда повърхност. Арката на крака се състои от костна основа, мускули и сухожилия - всяко нарушение на тяхната анатомична структура влияе отрицателно върху функцията на коляното, тазобедрената става и гръбначния стълб. В напреднали случаи се наблюдава тежка деформация на краката, отбелязват се болка, подуване, нарушение на походката и подвижност.

Деформираният крак вече не може да изпълнява амортизиращи функции. Човек има трудности при ходене, бързо се уморява и с трудност избира подходящите обувки. С течение на времето се развиват различни усложнения, които засягат вътрешните органи и гръбначния стълб (артроза, сколиоза, клисура, неестествена походка).

За да се избегне прогресирането на заболяването е възможно, ако диагнозата се постави рано в началния стадий на заболяването. Степен 1 ​​клас при деца най-често се открива в периода от 3 до 12 години. Ако в тази възраст, родителите незабавно отиват при ортопедичен хирург - шансът да се избегнат сериозни проблеми в бъдеще се увеличава, тъй като на този етап е възможно да се справим с деформацията на краката за кратко време.

Видове плоски стъпки

Човешкият крак се състои от надлъжна и напречна арка. Като се има предвид, че арката е подложена на деформация, се различават 2 форми на плоски стъпки:

Надлъжна плоска стъпка 1 степен - характеризира се със слабо изразено удебеляване на вътрешната страна на стъпалото. Първоначалните етапи на плоска стъпало почти не притесняват човек, само с продължително ходене или много часове на "стоене" има умора, дискомфорт, болка в телетата и повдигане на крака, които бързо преминават след почивка. Основната арка на стъпалото постепенно се спуска - с първа степен на патология, ъгълът му е 130-140 градуса, а височината му е 25-35 mm. В този случай не се наблюдава деформация на костите, запазват се всички функции. В бъдеще, при липса на лечение, кракът се разпространява широко и се увеличава по дължина.

Напречна плоска стъпка 1 степен - тази форма на заболяването обикновено се развива при възрастни (след 30 години), при деца е много рядко. Характеризира се с леко сплескване на горната част на стъпалото, което в крайна сметка започва да се накланя върху главите на петте метатарзални кости. В резултат на това има периодични болки в предната част на крака при дълго ходене или носене на неудобни обувки на петите. При първата степен на напречна плоскост, ъгълът на деформация между метатарзалните кости достига 10-12 градуса, а отклонението на първия пръст е 20 градуса. Пръстите на крака постепенно придобиват форма, подобна на чук, появяват се натопши, омекване на кожата и дискомфорт при ходене.

Може да има и комбинирана форма на заболяването - напречно-надлъжна плоскост на първа степен. В същото време се наблюдава изравняване на стъпалото по цялата повърхност на подметката. Характерен симптом на патологията, в допълнение към незначителния дискомфорт, е появата на множество мазоли и мазоли. Повече подробности за разглеждане на външния вид на стъпалото с 1-градусова плоска стъпка може да бъде на снимката, представена в интернет. Трябва да търсите сайтове, посветени на този неприятен проблем.

Защо се появява плосък крак?

Основните причини за развитието на плоска степен 1 ​​при деца включват:

 • генетична предразположеност, проявяваща се със слабост на сухожилния апарат и склонност към разграждане на мускулите на стъпалото;
 • с наднормено тегло, което създава прекомерно натоварване на крака;
 • свързани заболявания (рахит, патологии на опорно-двигателния апарат);
 • наранявания на стъпалата;
 • носене на стегнати и неудобни обувки.

При възрастните причините за плоскост са подобни - дългото носене на неудобни обувки (особено обувки на висок ток), наднорменото тегло и нараняванията. Но професионални фактори също се присъединяват към тези провокативни моменти. Така работниците, които се занимават с тежък физически труд или са принудени да прекарат целия си работен ден “на крака”, са най-податливи на развитието на плоскосложността. Не по-малко опасно е да се води заседнал начин на живот, влошаване на кръвообращението в долните крайници и създаване на предпоставки за развитие на патологията. В риск:

 • товарачи;
 • продавачи;
 • фризьори;
 • спортисти;
 • щангисти;
 • шофьори;
 • куриери;
 • офис работници;
 • танцьори и др.

Колкото по-голям е товарът на краката, толкова по-вероятно е да печелите плоски крака. Ако човек, освен това, страда от затлъстяване, рискът от развитие на патология се увеличава многократно.

Основни симптоми

Ранният стадий на плоски стъпки се проявява с незначителни признаци, на които мнозинството от пациентите просто не обръщат внимание, отписвайки неразположението на умората след един работен ден. Но колкото по-скоро забележите първите неблагоприятни симптоми, толкова по-лесно ще се справите с патологията, която в напреднали случаи причинява много страдания. Какви знаци трябва да търся?

 • умора и чувство на тежест в краката в края на работния ден;
 • дискомфорт на крака след дълга разходка;
 • болка при носене на високи токчета;
 • малки нарушения на походката;
 • лека болка при палпация на дисталната област;
 • трудност при избора на обувки поради разширяването на крака.

При 1-градусова плоска характеристика визуалните промени от стъпалото не. При по-внимателно изследване можете да забележите лека плоскост и намаляване на арката на крака. В същото време човек забелязва, че носенето на познати обувки е неудобно, особено когато се ходи на дълги разстояния. Диагнозата в ранните стадии може да бъде само опитен ортопедичен хирург, на когото трябва да се обърнеш, ако подозираш, че е с плоски стъпки.

Вродени деформации при децата се определят лесно след раждането и незабавно предписват необходимото лечение. Много по-трудно е да се определи развитието на болестта при малките деца. Малко дете все още не може ясно да обясни какво го притеснява, така че родителите трябва да обърнат специално внимание на следните точки:

 • бебето се оплаква от уморени крака след активна игра или дълга разходка;
 • За разлика от други деца, той се уморява по-бързо, се движи по-малко;
 • Подметката и петите на обувките на бебето са по-силно изтрити отвътре, а една обувка става по-голяма от другата.

Такива признаци показват начален стадий на плоски стъпала и изискват навременна диагностика и подходящо лечение, което може да отнеме няколко години.

диагностика

Ако подозирате развитието на плоски крака, у дома можете да направите прост тест, който ще покаже дали трябва да потърсите медицинска помощ. Първо, обърнете внимание на външния вид на крака. Видимото сплескване на арката, увеличаване на ширината на стъпалото, появата на мазоли и зърна трябва да пази.

За провеждане на теста е необходимо да се смазват подметките с всякакви смели сметана или багрило (например брилянтно зелено) и да се поставят върху чист бял лист хартия. Повърхността на пода трябва да бъде плоска, трябва да се изправи. След изучаване на получения отпечатък, можете да разберете дали имате тази патология.

Ако на вътрешната страна на стъпалото има прорез, а между петата и предната част на крака има и отворено пространство, тогава няма проблем. Ако цялата площ на разпечатката е боядисана, това означава, че имате плоски крака. Тежестта на патологията и формата на заболяването могат да бъдат установени само от специалист, и колкото по-скоро потърсите помощта на професионалист, толкова по-добре.

При преглед лекарят първо обръща внимание на състоянието на стъпалото, наличието на мазоли или мазоли, цвета на кожата, степента на отклонение и появата на пръстите на краката, което намалява арката на крака. В допълнение, ортопедът изследва обувките на пациента - износената вътре в ходилото и петата ще показва плоски стъпала.

Методи за терапия

Борбата с плоскокожието е дълъг процес, който изисква търпеливо търпение и внимателно прилагане на медицинските препоръки. С навременното започване на лечението на плоски стъпала 1 степен, най-добри резултати могат да бъдат постигнати при деца, тъй като е доста лесно да се коригира деформацията на стъпалото преди осификация на скелета. При възрастните е по-трудно да се справите с патологията, трябва да се настроите за няколко години редовно лечение. В началните етапи на заболяването добрите резултати могат да бъдат постигнати чрез прилагане на следните методи:

Процедура на Комисията

Медицински преглед на граждани, желаещи да се запишат в учебни заведения, се извършва в съответствие с Правилника за военномедицинските прегледи, одобрен с Постановление на Правителството на Руската федерация на 4 юли 2013 г., като се вземат предвид актуалните промени и допълнения. Документът предвижда, че кандидатите трябва да преминат предварителен преглед в условията на проекта на борда и на финала в рамките на военно-медицинската среща.

Пригодността на гражданите с плоска стъпка към такива училища се урежда от член 68 от приложението към Правилника за лекарската комисия. При вземането на решение се взема предвид специфичният профил на обучение, степента на заболяването и спазването на изискванията за кандидати за служба. Заключението може да се обжалва с помощта на независим медицински преглед.

Оценка на резултатите от изследването

След края на медицинския преглед кандидатът получава категория срок на годност. Ако има изравняване на арката, тя се определя в съответствие с официалния "График на заболяванията" и като се вземат предвид данните от проучването. Резултатът може да повлияе както на степента, така и на тежестта на симптомите. Обяснение на обозначенията за валидност на буквите:

 • "А" (добро);
 • "B" (проходимо с леки ограничения);
 • "B" (ограничено до годност);
 • "G" (не е подходящо, временно);
 • “D” (абсолютно непригоден).

Военно училище и плоски крака

На тази мрежа се определя пригодността за обслужване и за обучение във военни институции. За да се определи категорията на плоска стъпало, се извършва преглед с измерване на височината на арката на краката и определяне на степента на патология. Резултатите от изследването се оценяват съгласно приложението към Правилника за военно-медицинската комисия.

Критерии за определяне на годността

За да влезете във военно учреждение с плоско стъпало, трябва да попаднете в специфичната рамка на член 68 от Графика на заболяванията. Обсъждат се деформации на крака от вродена и придобита природа. Статията описва четири точки на съответствие с категориите на срок на годност:

 1. На гражданите с тежки патологии на стъпалото, придружени от тежка деформация, при която е невъзможно да се носят стандартни обувки, не се разрешава да влизат във военни училища. Това включва хора с кухи крака. Позицията попада в група "D".
 2. Кандидати с 3 степени на надлъжна плоскост и 3–4 напречни етапа се признават за допустими, ако болката и подуването на краката възникнат в изправено положение и се увеличават вечер. Външно трябва да има признаци на удължаване и разширяване на ходилото, пропускане на ножа и издуване на шийната кост от средния ръб. Плоски стъпки в този случай продължават с признаци на остеоартрит на пръстите и болка синдром. Тук е назначена група „Б”, но определено ще трябва да забрави за обучението във военно училище.
 3. Изравняването на надлъжния тип съответства на 3-та степен и продължава с умерени деформации на краката, които не пречат на носенето на обувки на специална проба. Заболяването не е придружено от валгус на краката и признаци на артроза. С тази патология на група „В” се дава и възможен преход към „В”.
 4. Това включва надлъжна и напречна плоска стъпка 2 при наличие на обективни данни, но липсата на функционално увреждане. Условието съответства на категория “В” и в някои случаи “А”.

Военно училище и плоски крака

Това означава, че е възможно да се влиза във военни училища с плоска стъпаловидност от втора степен, но само на индивидуална основа, като се отчитат особеностите на патологията и профила на обучението.

Плоски крака при медицински преглед

Всеки кандидат, постъпващ във военната академия или колежа, трябва да се подложи на специален медицински преглед. Нейната цел е да открие патологии, които пречат на един млад мъж да служи или да потвърждава своята фитнес.

Плоска и военно училище

Разпоредбата за военномедицински преглед разглежда следните деформации на стъпалото:

 • Плоски крака или други съществени промени в стъпалото, което води до нарушаване на функциите му. Тази категория включва: плоско-валгусова, патологично конска, куха, варусна, пета, конска варусна стъпала. Те възникват при човек в резултат на травма, хронични заболявания на краката, които водят до силно изкривяване на стъпалото, което ще попречи на бъдещия кадет в носенето на стандартни обувки;
 • Умерена дисфункция на стъпалото по време на деформация. Разгледана е патологията на надлъжния и пепреден тип. В първия случай - третият, във втория - 3-4 степени на тежест. Пациентът има силна болка след дълга разходка или стоене на краката, в 70% от случаите има усложнение под формата на артроза;
 • Болест на краката с леко нарушение. Деформацията, при която пациентът изпитва незначителна болка, е в състояние да носи обувки от необходимата проба. Може да има леко изкривяване на стойката. Отнася се за надлъжен или напречен тип болест етап 2, надлъжна плоска стъпка от степен 3, деформираща артроза на етап 2;
 • Плоски крака, без да нарушават функциите на крака. Този списък с патологии ще включва деформация на етап 1 и етап 2 и може да настъпи деформираща артроза. Външно проблемът не се наблюдава или има незначителни прояви.

В стандартния вариант ще бъде включен стоп със специална инсталация на повърхността и използване на специален носещ товар с повдигнати надлъжни арки.

Основната цел на лекарската комисия е да определи етапа на заболяването по отношение на нормативните актове, посочени в регламента. Диагностицирането на 1, 2 и 3 точки не е трудно, тъй като болестта се проявява ясно. Лекарите не се нуждаят от допълнителни изследвания. При поставяне на диагноза от 4 точки може да се наложи радиография или други процедури, когато е необходимо да се определи 1 степен на заболяване. В резултат на проучването на наемателя е възложена определена група А, В, С или G. В резултат на това се прави заключение дали дадено лице е годно за служба или не.

Степени на напречни и надлъжни плоски стъпала

1 Видове военни училища

В нашата страна понастоящем има два вида военно професионално образование - основно и по-високо.

Основното образование включва такива училища:

В тези училища се допускат лица от мъжки пол, които не са навършили осемнадесет години. В училищния период на обучение може да бъде 2-4 години.

Висшето образование включва такива образователни институции:

При висшето образование образованието продължава 2-3 години.

Всяка категория образователни институции има своя професионална ориентация и специфичност на профила:

 • морски;
 • ракетни войски;
 • железопътни войски;
 • военно-технически;
 • военно правосъдие;
 • сухопътни сили;
 • Airborne;
 • казашки;
 • военна музика.

2 Какво да направите, за да се запишете във военно училище

Вие сте взели решение и нямате ограничения. Първо трябва да се обърнете към окръжната военна регистрация и военкомата. Ще получите форма, в която пишете за желанието си да учат във военно училище. Не забравяйте да уточните в кое конкретно училище ще кандидатствате. Всеки университет има свои правила за приемане, но можете да подчертаете общите изисквания за подготвените документи.

Кандидатът на военно училище трябва да има:

 • Документ, потвърждаващ пълното средно образование.
 • Попълнен формуляр за кандидатстване с въпросника.
 • Копие от паспорта, акта за раждане и копие от военната карта.
 • Автобиография.
 • Характеристики от последното място на обучение (работа).
 • Снимки за отваряне на личен файл.
 • Документи, потвърждаващи наличието на обезщетения.
 • Служител на сервизна карта (ако има такъв).

Ако кандидатът има лични постижения, трябва да предоставите всички дипломи и сертификати за завършване на курсове, сертификати за спортни постижения, парашутен бизнес или стрелба, сертификати за участие в състезания или състезания. Всички тези малки неща могат да бъдат от решаващо значение във всеки спорен въпрос, да ви приемат или не.

С голяма конкуренция, кандидатите се интересуват от наличието на обезщетения. Привилегиите и обезщетенията са предвидени за:

 • сираци и деца без грижи;
 • ако детето има златен медал;
 • студенти, завършили подготвителни курсове на избрания университет;
 • бойци;
 • завършили други военни училища с основно летателно обучение;
 • Лица, завършили първи курс на висше учебно заведение, където профилната специалност съвпада със специалността на училището.

Какво е плоски стъпки?

Обикновено кракът на възрастен се основава на три основни точки - калцауса и двете метатарзални кости на първия и петия пръст. Свързвайки се помежду си, тези точки образуват сводове, които помагат за поддържане на баланса и действат като амортисьор при ходене.

Но понякога има деформация, при която трезорите стават по-плоски и по-ниски. Ако промените засягат напречната дъга, костите на пръстите се разминават като вентилатор, като най-големият от тях се отклонява навън, дължината на стъпалото намалява. В резултат на това се появява напречна плоска повърхност.

За надлъжната деформационна характеристика изравняване на съответната арка. Дължината на крака в този случай се увеличава, а подметката е напълно в контакт с пода.

Доста често тези два вида деформации могат да възникнат едновременно.

Във всеки случай, кракът губи амортизационната си функция и целият товар преминава в ставите на краката. И тъй като те не са предназначени за такава работа, в резултат на това, човек започва да се чувства болка в краката, гърба. Той също така развива лоша поза и може да възникне артроза на сколиоза.

Степен на деформация на крака

В зависимост от размера на ъгъла на арката на крака разграничавам няколко типа плоскост. Общо има 3 степени:

 1. В първия случай заболяването е по-вероятно да бъде козметичен дефект и да продължава почти без симптоми. Една от неговите прояви може да бъде усещане за умора в краката и тяхното подуване след значително натоварване. Също така, човек може да почувства болка, ако натиснеш крака.
 2. При 2-ра степен плоска стъпка е умерена. С невъоръжено око виждате промени в стъпалото. Има характерни симптоми под формата на болка, промяна в походката. Болката може да стигне до коленните стави.
 3. При 3-та степен на заболяването настъпва пълна деформация на краката. Това отклонение от нормата се нарича изразено. Човек се чувства силна болка в краката, краката, долната част на гърба, подуване на краката. Способността на човека за работа е намалена, дори редовните разходки причиняват много неудобства и изискват усилия. Функциите в опорно-двигателния апарат са нарушени, появява се възможност за сколиоза, артрит и остеохондроза. Този модел е по-характерен за надлъжната формация.

Тези степени се отнасят както за надлъжната, така и за напречната плоска повърхност. Картината се задълбочава, ако има смесена патология.

В допълнение, първата степен на напречни плоски стъпки се характеризира с факта, че големият пръст се отклонява с около 20 градуса, а кожата под нея става червена. На единствения вид се появяват натоптиш. При степен 2 симптомите са по-лоши. Палецът се отклонява с 25–35 градуса, увеличават се мазолите. Болката става по-дълга.

При 3-та степен на надлъжна плоска стъпало има рязко деформирана страна на палеца и възпалена става. Всички други пръсти приличат на чук.

Как е категорията на срока на годност?

Военна служба, както и призив към нея - сериозна процедура. Съществуват редица закони, които го регулират. Сред тях са онези, свързани със здравето на новобранците. Ако говорим за плоски стъпки, то се регулира от отделна статия График на заболяванията.

Защо въпросът за назначаването на военна служба с това нарушение сега е станал толкова належащ? Факт е, че през 2014 г. са направени някои промени в статията, а именно повишените изисквания за това заболяване. Сега за новобранците през 2015 г. и ще продължат да работят няколко други стандарти. Според нормативните документи болестта е разделена на четири групи:

 1. Група "А" предполага сериозна дисфункция, причинена от плоски стъпки. В този случай има необратима, изразена кривина на крака, която не позволява да се носят армейски обувки. Оригиналът получава категория “D” и се счита за негоден за служба.
 2. Група "В" означава средната дисфункция в тялото с плоски крака. Назначаваният е назначен за категория "Б" - ограничен до годност. Те му дават военно удостоверение и могат да бъдат призовани само в случай на война.
 3. Група "Б" осигурява незначителни нарушения на функциите на стъпалото, които са придружени от умерена болка. Такива промени ви позволяват да носите обувки от военния стил, като го адаптирате по определен начин. В този случай призовникът получава същата категория "В". Той ще бъде призован само по време на война.
 4. Група "G" се характеризира с наличието на данни за плоски степи, но без дисфункция. В този случай наемането се присвоява на категория срок на годност "B-3". Той ще бъде нает във въоръжените сили. В същото време могат да се прилагат ограничения за някои групи войски.

За да се разбере какво се разбира под сериозно, и че при незначителни нарушения, можете, като се има предвид графика на заболяванията. Тъй като проявлението на болестта може да е различно, възниква разумен въпрос: с каква плоскост те не приемат в армията?

Каква категория мога да обслужвам?

От 2015 г. групата "А" включва всички видове плоски стъпала с тежка деформация на стъпалото, групата "В" включва надлъжни и напречни плоски стъпала 3 градуса с очевиден синдром на болка и ограничена подвижност на пръстите. Друг признак е наличието на артроза на стъпалото.

Групата "в" включва понижаване на надлъжната дъга на 3 градуса без деформираща артроза в ставите. Групата “G” включва плоскост на 2-ра степен, както надлъжна, така и напречна.

Тъй като само военнослужещи с болни от група Б и В са освободени от задължителна военна служба, става очевидно, че млади мъже, диагностицирани с болест по степен 3, няма да бъдат призовани за служба.

Това се отнася до заболяване, което засяга както надлъжната, така и напречната арка. 1-2 степен на деформация не е основание за освобождаване от военна служба. Призовникът получава категория B-3 за срок на годност и ще бъде призован да служи на обща основа, но с някои ограничения.

Flatfoot и армия

Защо тогава с плоски крака не може да вземе армията? Армейските обувки са доста груби и имат напълно плоска подметка. С постоянно износване, той има отрицателен ефект върху стъпалото. Ако войникът има плоски крака, тогава грубите обувки ще го влошат още повече. В резултат на това, коляното и тазобедрените стави ще пострадат, ще настъпят промени в движението на тазовите кости, ще започнат проблеми с лумбалната част на гръбнака.

Това означава, че влошената плоскост може да доведе до деформация на гръбначния стълб.

Имат ли те в полицията с плоски крака?

Много млади руснаци мечтаят да направят професията си служба в силите за сигурност - МВР или ФСБ. В допълнение към високото ниво на теоретично и практическо обучение, такава работа изисква отлично здраве от кандидатите. В допълнение към очевидните патологии, има много малки нарушения, при които човек се смята за напълно здрав и здрав и дори може да бъде въведен в армията, но не е подходящ за професионална работа в тези организации. Момчета и момичета, които имат такъв общ ортопедичен дефект като плосък крак, се занимават с въпроса дали те вземат полицията с плоски крака.

Процедурата за допускане до службата в МВР

Изискванията за здравословно състояние на гражданите, постъпващи в органите на вътрешните работи, са определени в чл. 6, 9 на чл. 2 от Федералния закон № 342-ФЗ от 30 ноември 2011 г. “За служба в органите на вътрешните работи на Руската федерация и изменения на някои закони законодателни актове на Руската федерация ". Законът постановява, че заключението за пригодността на гражданин за служба в Министерството на вътрешните работи се приема от военномедицинската комисия (ИКС) според резултатите от военно-медицинския преглед. Категориите на годност в МВР се разпределят както следва:

 • Категория А се получава от граждани, признати за напълно годни за работа като полицейски служители;
 • Група Б означава, че кандидатът има право на работа в Министерството на вътрешните работи с минимални ограничения;
 • Категория Б се дава на онези, за които е установено, че са напълно годни за полицейска служба;
 • Група D включва хора, чиято годност е временно ограничена поради заболявания, след възстановяване, от които здравето е напълно възстановено;
 • Принадлежността към група D означава пълна и окончателна непригодност на кандидат към професията на полицейски служител.

При определяне на групите за пригодност Б и В, военно-медицинската комисия поставя здравословното състояние на служител под контрол. В случай на развитие на патологиите, които са причинили ограниченията, той може да бъде уволнен от полицията.

Процедура за преминаване на IHC

Когато си намериш работа в полицията, трябва да издадеш цял пакет документи, а данните от медицинския преглед на кандидата представляват значителна част от този пакет. Ако човек, който иска да стане полицейски служител, или да служи в СФС, има плоски стъпки, тогава решението дали да ги приеме или не приеме в тези структури ще зависи от степента на този дефект, определен от IHC. Съществува следната градация, в която се разпространяват типовете патология:

 • И, в която има ясно изразена плоска стъпалост, което води до значително нарушение на амортизационните функции на стъпалото и развитието на костни деформации на артроза. В този случай на лицето се дава професионална квалификация степен D и той е обявен за негоден за полицейска работа. В СФС с плоска стъпка, групи А също не са взети;
 • Б предполага умерено изразена надлъжна плоскост без деформация на костите на стъпалото (степен 2). В този случай военномедицинската комисия повишава нивото на професионална пригодност към категория В, като я признава за частично готова за военна служба в армията. Но нито органите на Федералната служба за сигурност, нито Министерството на вътрешните работи с плоски стъпала тип В няма да могат да стигнат до там;
 • Б означава подобна ситуация - човек с диагноза плоска стъпка получава категория В и е обявен за негоден за полицейска работа;
 • Патология тип G предполага отсъствие на нередности в действието на обезценяването на стъпалото. В този случай няма пречки за работа в полицията.

Без ограничения на услугата се вземат хора с най-слаба степен на плоска стъпка - първоначалната. Във всички останали случаи тя е сериозна пречка за работата на полицията.

Без значение колко е голямо желание за сън, младите хора трябва да помнят, че не си струва да рискуваме тяхното здраве в името на това. Полицейската служба е „и опасна, и трудна”, тя е свързана с тежки физически натоварвания, включително натоварвания на краката, и е невъзможно да се издържат такива натоварвания при наличие на плоски крака. Ето защо, ако кандидатът получи отказ да приеме за власт структури заради проблеми с краката си, той не трябва да бъде разстроен: когато има цял живот напред, тя може да даде друг сън. Професии в света достатъчно, всеки ден там са нови и по-интересни.


Статии За Депилация